Kompaan Vastgoed

Kompaan Vastgoed

Kompaan Vastgoed BV is een slagvaardige en daadkrachtige organisatie, gespecialiseerd in herontwikkeling van binnenstedelijke gebied. Kompaan zoekt naar innovatieve oplossingen voor vaak complexe stedelijke vraagstukken.

Samen met heeHELDER ontwikkelden wij een website waarop de projecten en huurobjecten kunnen worden gepresenteerd op een open wijze. Kompaan heeft intensief contact met alle partijen en is, van planontwikkeling tot aan oplevering, persoonlijk betrokken. In de website is ruimte voor regelmatig nieuws. De objecten worden met een tabblad interface gepresenteerd zodat er snel geschakeld kan worden tussen de diverse weergaves (foto’s, plattegronden en toelichtingen)

Bezoek de website

Terug