Bio-energie De Vallei

Duurzame warmte en koeling voor bedrijven, organisaties en particulieren. Dat is waarin Bio-energie De Vallei voorziet met de inkoop van snoeihout, een bio-energiecentrale en een warmtenetwerk. Bio-energie De Vallei heeft de ambitie om in Ede, maar ook in andere plaatsen, zoveel mogelijk bedrijven, organisaties en woningen aan te sluiten. De kennis en de technologie heeft zich bewezen, sluit u zich ook aan? De opdracht was: "Een eenvoudige heldere website die goed functioneert op mobiele … [Lees meer...]

Stip Amersfoort

De STIP is dé informatiewinkel in de buurt. Onder dat motto heeft de Gemeente Amersfoort gekozen voor het openen van vier tot zes STIP’s in de wijk als een basisvoorziening voor wijkbewoners. Door informatie, advies, hulp en zorg in de wijk te organiseren, is het mogelijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van bewoners. Inmiddels zijn er 6 websites - 1 centrale en 5 wijkwebsites - gebouwd naar een ontwerp van Ontwerpgroep Lâle Binnen een strak budget is er een grote hoeveelheid … [Lees meer...]

www.heilijgers.nl

"Heilijgers inspireert met innovatieve ontwikkelings-, realisatie- en vastgoed beheeroplossingen. Op basis van leervermogen, kennis en cost leadership. Met slimme en anticiperende huisvestingsoplossingen voor wonen én werken" De website van Heilijgers bracht een aantal uitdagingen met zich mee. Een groot aanbod goed gestructureerd overbrengen, het geheel visueel overzichtelijk maken én geschikt voor weergave op tablets en telefoons. Na de vastlegging van weergave en structuur heeft … [Lees meer...]

Amersfoortduurzamestad

"De regio Amersfoort is een vitale regio. Met bedrijven, organisaties en vooral mensen die vooruitstrevend, initiatiefrijk werken aan een duurzame samenleving. Amersfoort Duurzame Stad biedt deze mensen en hun initiatieven een podium en stimuleert en faciliteert kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming in en buiten de regio" Samen met Paul van Heel werd een opbouw in thema's gemaakt waarmee de vele content gestructureerd wordt. Elk van de thema's is van een toepasselijk icoon voorzien … [Lees meer...]

Hartelijk-Gefacitilteerd!

"Hartelijk Gefaciliteerd staat voor het slimmer bereiken van resultaten met groepen. Wij begeleiden eenmalige bijeenkomsten en faciliteren in verandertrajecten in organisaties, zowel bij bedrijven als de overheid. Wij trainen en coachen mensen in het faciliteren en procesbegeleiding, spreken over succesvol veranderen met de workshopaanpak op conferenties. Of zijn faciliterend dagvoorzitter. " Aan de hand van deze omschrijving maakten wij een overzichtelijke website die geheel volgens de … [Lees meer...]

Wijk Soesterkwartier

Het Soesterkwartier is van oudsher een bijzondere wijk, met een sociaal karakter waar openheid, tolerantie, saamhorigheid en rechtvaardigheid centraal staan. Als een onderdeel van de sociale lijn van de buurt is deze website gemaakt. Het ontwerp is gemaakt door Ontwerpgroep Lale. De inhoud wordt verzorgd door vrijwilligers uit de wijk en bestaat uit actualiteiten uit de buurt. Bezoek de website … [Lees meer...]

Gemaakt in Utrecht

Goed voorbeeld doet volgen. UDesign en Taskfoce innovatie waren onder de indruk van de bindende kracht van Gemaakt in Amersfoort en vroegen om een portalvariant afgestemd op de regio Utrecht. Gemaakt in Utrecht is gebaseerd op het voor Amersfoort Creatieve Stad ontwikkelde communityconcept. De website is gebaseerd op WordPress en het Genesis template framework. Wij verzorgden de technische realisatie en pasten de bestaande vormgeving van gemaaktinamersfoort.nl aan voor de website. Het … [Lees meer...]

Kompaan Vastgoed

Kompaan Vastgoed BV is een slagvaardige en daadkrachtige organisatie, gespecialiseerd in herontwikkeling van binnenstedelijke gebied. Kompaan zoekt naar innovatieve oplossingen voor vaak complexe stedelijke vraagstukken. Samen met heeHELDER ontwikkelden wij een website waarop de projecten en huurobjecten kunnen worden gepresenteerd op een open wijze. Kompaan heeft intensief contact met alle partijen en is, van planontwikkeling tot aan oplevering, persoonlijk betrokken. In de website is ruimte … [Lees meer...]

Rumdeedum.com

On behalf of ImproVive we made this website for Rumdeedum. The description on the front page shows what the challenge was: "We are RumdeeDum. We love beautiful books, sound games and we are progressive. We explore the potential the new media has to offer, such as the iPhone or iPad, with regard to telling stories and creating games." At the time, the first one launched using WordPress 3.0, before the iPad was even out in the Netherlands. Version 1 was perhaps the website which looks the … [Lees meer...]

Rumdeedum.nl

In opdracht van Improvive maakten we de website voor Rumdeedum. De beschrijving op de voorpagina geeft aan wat de uitdaging was: “Wij zijn RumdeeDum. We houden van mooie boeken, verantwoorde games én we zijn vooruitstrevend. We verkennen de mogelijkheden die nieuwe media, zoals de iPhone of iPad, bieden voor het vertellen van verhalen en het creëren van games.” Deze originele website, indertijd de eerste met behulp van WordPress 3.0 gelanceerd nog voordat de iPad in Nederland uit was.  De … [Lees meer...]